Stichting Hulp aan Nepal


Nieuwsbrief juni 2019.

In onze nieuwsbrief van maart 2017 hebben wij informatie gegeven over de situatie rondom onze projecten in Nepal en de stichting zelf.

Omdat onze pogingen om mensen te interesseren voor een bestuursfunctie en de opvolging van onze voorzitter voor het veldwerk in Nepal niet tot positieve resultaten heeft geleid hebben we daarom moeten besluiten te kiezen voor een afbouw van onze activiteiten. We hebben die afbouw in de afgelopen twee jaar kunnen realiseren. Wij hebben al onze verplichtingen kunnen voldoen uit de middelen die we als Stichting nog beschikbaar hadden. We hebben besloten om een eventueel resterend batig saldo over te maken aan een andere stichting die zich bezig houdt met onderwijsprojecten in Nepal.
Na een zorgvuldige afweging en onderzoek zijn we in zee gegaan met de Stichting Himalayan Care Hands. Deze stichting is net als wijzelf actief met onderwijsprojecten. Zij hebben hun sporen in Nepal verdiend en als stichting een goede en betrouwbare naam opgebouwd. We hebben inmiddels nagenoeg al onze reserves aan hen overgemaakt.


Ter informatie volgt hieronder het bericht dat zij hierover op hun website hebben geplaatst; (klik hier voor hun website)


Onlangs zijn de stichtingen Hulp aan Nepal en Himalayan Care Hands de samenwerking aangegaan om de krachten te bundelen. Aanleiding is dat de stichting Hulp aan Nepal zichzelf gaat opheffen en haar financiële nalatenschap wil overdragen aan een vergelijkbaar opererende stichting voor Nepal.
Hulp aan Nepal heeft altijd haar accent binnen ontwikkelingssamenwerking gelegd op (het belang van) scholing. De verstrekkingen die de stichting doet zijn over het algemeen betalingen voor schoolgelden en schoolbenodigdheden. Ze gaat er van uit dat goed onderwijs de beste manier is om de bevolking vooruit te helpen. Zo zijn de laatste jaren in afgelegen dorpen in de provincie Dhadhing de bouw van nieuwe klaslokalen, toiletgebouwen en waterprojecten gefinancierd, o.a. met steun van Wilde Ganzen. Nieuwbouw heeft ook plaatsgevonden in twee dorpen in het Gorkha-district. Ook na de aardbevingen in 2015 is de stichting heel actief geweest de ergste noden te ledigen. Op de website van Hulp aan Nepal zijn de details van al die dankbare projecten nog na te lezen (hulpaannepal.nl).
Voorzitter Peter van der Laar heeft om leeftijdsredenen besloten de stichting op te heffen, maar niet zonder de nalatenschap, in de vorm van ingezamelde donaties veilig te stellen voor vergelijkbare projecten in Nepal.

Hij zegt hier zelf het volgende over: Meer dan 20 jaar hebben wij als stichting Hulp aan Nepal ons ingezet om een flink aantal onderwijsprojecten te realiseren. Het is ons niet gelukt om de juiste opvolgers te vinden om ons werk voor het onderwijs in Nepal voort te zetten. Noodgedwongen hebben we daarom een traject ingezet om onze activiteiten te stoppen en de stichting op te heffen. Gelukkig waren we in staat al onze verplichtingen in Nepal op een goede manier te beëindigen. Voor het resterende batige saldo hebben we gezocht naar een stichting die soortgelijk werk doet in Nepal en op nagenoeg identieke wijze als de onze. We zijn er van overtuigd dat we met een samenwerking met Himalayan Care Hands de juiste oplossing hebben gevonden.

Dat heeft geleid tot constructieve gesprekken met Himalayan Care Hands waarbij al snel de overeenkomsten gevonden werden in missie en aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Net als Hulp aan Nepal ziet ook HCH onderwijs het speerpunt voor de noodzakelijke vooruitgang in met name afgelegen gebieden in Nepal. Door te investeren in scholing van kinderen en faciliteiten die onderwijs mogelijk maken of verbeteren, verbeteren de kansen van getalenteerde kinderen op de arbeidsmarkt. In plaats van traditionele bestemmingen, zoals landbouw en huishoudelijke zorg, ontstaan kansen voor kinderen zich te ontplooien en op hun beurt zelfstandig een beter bestaan op te bouwen. We zijn als stichting trots het gedachtegoed en de passie van Hulp aan Nepal voort te zetten in onze eigen projecten. En natuurlijk zijn we hen ook zeer erkentelijk voor de financiële hulp in de vorm van een eenmalige overdracht van hun fondsen die we na goed overleg aanwenden voor het interieur van onze nieuwbouwschool in Thali. Hiervan zal schoolmeubilair (tafels, bankjes, stoelen, kasten) vervaardigd gaan worden in Nepal zelf (om de lokale economie te steunen) en zullen toiletten en verlichting aangebracht worden in het gebouw.


Tenslotte rest ons als bestuur van de Stichting Hulp aan Nepal onze donateurs en sponsors, die het mogelijk hebben gemaakt een groot aantal onderwijsprojecten in Nepal te realiseren, namens de kinderen van Nepal heel hartelijk te bedanken voor hun donaties en het in ons gestelde vertrouwen.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn bel of mail me gerust op 0413 474759 of nepal@chello.nl