Stichting Hulp aan Nepal

Scholenbezoek

Jaarlijks worden de scholen door een der bestuursleden op eigen rekening tijdens hun vakantie bezocht.
Er vindt controle plaats of de leerlingen de school nog altijd bezoeken en de studieresultaten worden overlegd.
Meestal wordt ook met de leerlingen en/of de ouders gesproken.

Indien middelen voor uitbreiding van het aantal gesponsorde leerlingen beschikbaar zijn, selecteert het bestuurslid in overleg met het schoolhoofd en/of schoolbestuur nieuwe kandidaten. Indien nodig worden daarbij inlichtingen bij maatschappelijke instanties ingewonnen.  
Terug in Nederland rapporteert het bestuurslid aan het bestuur waarna verdere beslissingen worden genomen.


Hieronder volgen een paar verslagen, die leden van onze stichting maakten.