Stichting Hulp aan Nepal

Vrijwilligerswerk in Nepal

 

 

Tijdens onze bezoeken aan Nepal worden wij altijd benaderd door directeuren van scholen met het verzoek hen rechtstreeks in contact te brengen met bekwame vrijwilligers die een periode op hun school les zouden willen geven. Via de officiële instanties lukt dat maar matig. Bovendien worden nogal wat vrijwilligers afgeschrikt door het kostenplaatje via zo'n officiële vrijwilligers instantie. Onze stichting bemiddelt kosteloos.
Het school- en klassensysteem in Nepal is als volgt:
De nursery en kindergarten zijn een soort crèche en kleuterschool. De klassen 1 t/m 5 (primairy school) zijn te vergelijken met onze lagere school. Ze worden gegeven zowel in de vorm van dagscholen maar ook intern. Klas 6 t/m 10 (secondary school) zijn te vergelijken met onze MAVO, HAVO. Indien die 10 klassen zijn doorlopen kan men een staatsexamen afleggen. Het School Leaving Certificate Examination. Wordt in het hele land tegelijkertijd afgenomen. Klas 11 en 12 vormen de voorbereiding op een beroepsopleiding of een universitaire studie, maar met het SLC examen op zak kan daar ook rechtstreeks aan worden begonnen.
Omdat op vrijwel alle scholen les wordt gegeven in het Engels is een goede beheersing van die taal een must. Nepalees is uiteraard een verplicht vak. Die lessen worden natuurlijk door Nepalese collega’s gegeven. Om een zinvolle bijdrage aan het onderwijs op een van de scholen te kunnen leveren is een langere periode met een minimum van ongeveer 3 maanden lesgeven als vrijwilliger noodzakelijk.

De kwaliteit van het onderwijs in Nepal laat veel te wensen over. In Nepal is geen beroepsopleiding nodig om voor de klas te mogen staan. Hierdoor hebben veel leraren geen onderwijskundige achtergrond. Het aantal leerlingen per klas is vaak te hoog en meestal is er een groot gebrek aan leermiddelen. De schoolgebouwen verkeren in slechte staat met onverwarmde l

okalen en nauwelijks daglicht door gebrek aan ramen. De regering bepaalt hoeveel geïnvesteerd wordt in onderwijs en andere sectoren.

Het door de regering beschikbaar gestelde bedrag is niet genoeg om alle lerarensalarissen te  betalen, laat staan om de schoolgebouwen te verbeteren. De gemeenschappen moeten zelf bijdragen aan de faciliteiten. De meeste scholen beschikken niet over het benodigde lesmateriaal, zoals boeken, schriften en educatief documentatiemateriaal. Vooral in afgelegen gebieden is dit een serieus probleem.

 

Nepal en ook de scholen beschikken nauwelijks over financiële middelen en voor de vrijwilligers kan er geen sprake zijn van een reële financiële vergoeding. De scholen zorgen voor kost en inwoning. De rest (tickets, verzekering, zakgeld etc.) komt voor rekening van de vrijwilligers.

Meestal worden de vrijwilligers ondergebracht in het hostel van de school of ze krijgen een kamer in de woning van de directeur of directrice. Soms delen twee vrijwilligers één kamer.

Men zal moeten eten wat de pot schaft. Naast de ochtendthee en wat snacks is dat in Nepal twee keer per dag bijvoorbeeld rijst met een linzensoepje en een groentencurry, soms aangevuld met wat vlees. Eenvoudige, maar voedzame maaltijden.

Nepal is een land waarvan de bevolking voor het merendeel uit hindu’s bestaat. Daardoor kent het vele kleurrijke rituelen en gebruiken. Vrijwilligers zullen zich hieraan enigszins moeten aanpassen. Met name voor vrouwen is het dragen van uitdagende westerse kleding ongepast.
Men dient er rekening mee te houden dat op de scholen een strengere discipline heerst dan op onze huidige westerse scholen. Het kan een enkele keer voorkomen dat een kind van een onderwijzer of schoolhoofd een tik krijgt. Hoewel men daar natuurlijk niet voor zal zijn is het wenselijk op zoiets enigszins terughoudend te reageren.

Tenslotte wijzen wij er nadrukkelijk op dat de stichting geen partij is en geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor eventuele problemen en/of onverwachte gebeurtenissen tijdens een periode van vrijwilligerswerk. Het betreft een rechtstreekse relatie tussen de vrijwilliger en de school. We zijn natuurlijk wel bereid, binnen onze mogelijkheden, alles in het werk stellen eventuele zich voordoende problemen op te lossen. Tot nu toe hebben zich geen problemen voorgedaan en hebben onze vrijwilligers in Nepal de tijd van hun leven gehad. Ze zijn het er allemaal over eens dat ze een belangrijke levenservaring rijker zijn geworden.

Mogelijk ben je  avontuurlijk en idealistisch genoeg om een tijdlang als vrijwilliger op een school in Nepal te werken.
Wij zijn graag bereid het contact tussen jou en een of meer scholen tot stand te brengen en een aantal concrete mogelijkheden aan te rijken.

Hiervoor kun je, of andere geïnteresseerden, met ons contact opnemen.
 

 

Peter van de Laar: Tel: 0413474759 of E-mail: nepal@chello.nl