Stichting Hulp aan Nepal

hoe u kunt helpen

Sponsoring van leerlingen

De stichting heeft een aantal sponsors. Een deel daarvan sponsort één of meerdere kinderen persoonlijk. Zij betalen dus de kosten die specifiek voor dat kind worden gemaakt. Daarnaast zijn er een aantal sponsors die een algemene bijdrage aan de stichting doen. Daarvoor bepaalt het bestuur welke kinderen en in welke mate die worden gesponsord. De kosten variëren nogal per school. Globaal komt het er op neer dat voor een bedrag van 30 euro per jaar een kind les kan krijgen op een overheidsschool, Dit betreft veelal schoolkleding en studiebenodigdheden. De kosten voor een private school variëren van 75 tot 175 euro per jaar per kind en wanneer dat kind daar als kostschoolleerling verblijft ruim het dubbele, ofwel 400 euro per jaar.

Om een vinger aan de pols te houden en om er zeker van te zijn dat de sponsorgelden goed worden besteed bezoeken bestuursleden zo nu en dan scholen en leerlingen en/of hun ouders ter plaatse. 
Zij doen dit geheel pro Deo, meestal gekoppeld aan hun vakantie en betalen ook die geheel zelf.
De sponsorbijdragen voor kinderen worden als uitgangspunt direct aan de scholen betaald.

 

Momenteel (schooljaar 2012/2013) studeren 77 kinderen uit bergdorpen aan een overheidsschool en 93 kinderen aan vijf verschillende private scholen.

Op dit moment volgt 1 student een vervolgopleiding op een college.

Een tweetal leerlingen is afkomstig uit het Tibetan Refugiee Camp aan de Ring Road in Kathmandu in het stadsdeel Jawalakhel. De daar wonende gemeenschap runt een tapijtfabriek.
Daar tegenover ligt een complex huisjes dat speciaal voor de uit China gevluchte Tibetanen is gebouwd. In dit kamp wonen uitsluitend Tibetanen.
Zij zijn hiertoe niet verplicht en kunnen wanneer ze hiervoor de middelen hebben zich ook buiten het kamp vestigen. De Tibetaanse gemeenschap runt een eigen school.

Gelet op de beperkte middelen die de stichting ter beschikking heeft kunnen natuurlijk slechts een beperkt aantal kinderen aan een opleiding geholpen worden.
De behoefte is vele malen groter.

Daarom streeft de stichting er naar via sponsorwerving haar activiteiten structureel uit te breiden. 
Wij mogen de kinderen in Nepal niet in de kou laten staan.
Zij rekenen op u.
Er valt nog veel te doen.

Ons werk  kunt u steunen door een kind structureel te sponsoren of door een incidentele gift over te maken op:

Postgiro 593650 of ING bank 65.54.75.079,
t.n.v. Stichting Hulp aan Nepal
Dommelrodelaan 4
3
5492 GH Sint‑Oedenrode.

 

U kunt er zeker van zijn dat uw gift volledig ten goede komt aan de kinderen van Nepal. 

Giften, legaten en erfstellingen zijn onder bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar.
Onze penningmeester is graag bereid u hierover verdere informatie te geven.

Onderzoek kwaliteit goede doelen.

Onze stichting scoort in dit onderzoek zeer goed.

 

Stichting CIGD heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van met name de kleinere stichtingen die op het terrein van goede doelen werkzaam zijn.
Zij hebben daartoe ruim 5600 stichtingen onderzocht. Daarbij zijn o.a. de duidelijkheid over bestedingen en verantwoording, financiële begroting, jaarrekening en jaarverslag beoordeeld.

Meer informatie hierover is te vinden op de web-sites van http://www.independer.nl/goededoelen/intro.aspx