Stichting Hulp aan Nepal

korte beschrijving van Nepal

Korte kennismaking met Nepal

Nepal is een van de armste landen ter wereld. Het land ligt ingeklemd tussen twee enorme buurlanden, India en China.
Ze moeten continu schipperen om die enigszins te vriend te houden. Met name zijn ze sterk afhankelijk van de goodwill van India,
omdat nagenoeg alle goederen die geïmporteerd moeten worden via dit land en zijn zeehavens binnenkomen.

Na een interne strijd van meer dan 10 jaar zijn in 2008 na de vrije verkiezingen de Maoïstische rebellen toegetreden tot de democratisch gekozen regering.
Het koningshuis is afgezet en het land is nu een republiek.
De nieuwe regering worstelt om het land in een rustiger vaarwater te krijgen en om de economie weer vlot te trekken.
De inkomsten moeten hoofdzakelijk komen uit de landbouw, de toeristenindustrie, de tapijtindustrie en de winning van elektriciteit via waterkrachtinstallaties. Die inkomsten zijn beperkt. Het inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt ongeveer 250 euro per jaar. In Nederland bedraagt dat ruim 20.000 euro.
De infrastructuur is in Nepal uiterst pover. Veel stadjes en dorpen zijn niet via de weg per auto of bus, maar slechts via een pad te voet of per muildier bereikbaar. 

Het land scoort qua ontwikkelingshulp mager. Ook Nederland ziet wat dat betreft grotere belangen elders in de wereld.
Daarnaast blijft datgene wat aan buitenlandse hulp wordt ontvangen dikwijls hangen binnen de grenzen van de Kathmandu vallei.
Het platteland en de bergdorpen profiteren hier nauwelijks van.
Het onderwijs is zoals in veel andere ontwikkelingslanden een groot probleem. Als uitgangspunt kunnen alle kinderen naar school. 
Helaas is dit in de praktijk voor een groot deel van de kinderen nog niet het geval. Met name buiten de Kathmandu vallei gaan nog altijd veel kinderen niet naar school.
De scholen in de bergdorpen zijn dun gezaaid. Daardoor komt het regelmatig voor dat kinderen uren moeten lopen voordat zij een school kunnen bereiken. De door de staat gerunde scholen zijn weliswaar goedkoop, maar de kwaliteit van het onderwijs is daar aanzienlijk minder dan die van de privaat gerunde scholen. Naast Nepalees wordt op alle private scholen en ook op veel overheidsscholen Engelse les gegeven. Het beroep van onderwijzer staat in een redelijk aanzien maar het wordt slecht betaald.