Stichting Hulp aan Nepal

werkbezoek 2007

erslag werkbezoek februari 2007

 

Op 5 februari vertrok ik met mijn vrouw voor een bezoek van ruim 2 weken naar Nepal. Daar voegden onze vrienden, Werner en Marijke zich bij ons. Zij kwamen vanuit Thailand.

 

Doordat Gulf Air zo meewerkend was om aan ons en onze vrienden een extra bagage van 10 kilo per persoon toe te staan was het mogelijk om een flinke hoeveelheid goede gebruikte kleding naar Nepal te sturen. Grofweg 300 stuks, vooral kinderkleding, konden worden meegenomen en verdeeld. Een deel ging rechtstreeks naar ouders van gesponsorde kinderen. Ook ging een aantal tassen naar de school in het bergdorp Jemrung in het Dhadhing district en naar de Mount Valley School in Mathathirtha. Op deze manier hebben we weer een groot aantal families blij kunnen maken met die spullen.

 

Het is ons gelukt alle scholen waarmee we als stichting bemoeienis hebben te bezoeken en daarnaast ook nog een aantal ouders van gesponsorde leerlingen.

Die bezoeken toonden aan dat het met de besteding van de sponsorbedragen wel goed zit.

 

Door de geweldige inzet van vrijwilligster Margo Boogaard, zij zorgde in haar eentje voor ongeveer 15 nieuwe sponsoren, kon op de Mount Valley School in Mathathirtha het aantal gesponsorde kinderen met bijna 20 worden uitgebreid. De selectie is grotendeels door haar zelf en het schoolhoofd verricht.

 

In het bergdorp in Jemrung hebben we een driedaags bezoek gebracht aan de Shree Shankha Devi School. Daar had de schoolleiding voor een hartverwarmend welkomst programma gezorgd. Veel zang en dans en toespraken.

 

We hebben aangeboden om het aantal gesponsorde leerlingen te verhogen met 20 leerlingen (voor iedere klas 2). De schoolleiding heeft gevraagd dit te wijzigen in een meer algemene bijdrage. Argumenten daarvoor waren het bewerkelijke systeem van door te geven resultaten en met name de verantwoording naar de gemeenschap m.b.t. keuzes van leerlingen. Daarnaast zitten ze met het probleem dat de overheid onvoldoende de salariskosten van leerkrachten (slechts twee) vergoedt. De rest daarvan moet door de gemeenschap zelf worden opgebracht. Hoewel die verantwoording naar de gemeenschap ze wel scherp houdt hebben we toch ingestemd tot een deel sponsoring voor algemene middelen.

Jaarlijks zullen we voortaan de kosten van sponsoring van 20 leerlingen (2 x 30.000 rupies) t.b.v. het lerarenbudget betalen.

 

In Jemrung zijn we inmiddels bezig met een flink aantal projecten.

Het waterproject is inmiddels afgerond en alles werkt naar volle tevredenheid. We hebben het hele tracé van de leiding nagelopen. Het is met veel zelfwerkzaamheid tot stand gekomen en ziet er goed uit. Onder schooltijd worden de tappunten alleen gebruikt door de school en buiten schooltijd door een flink deel van het dorp.

 

We hadden vorig jaar toegezegd dat we financieel zouden helpen bij de bouw van 5 klaslokalen. Twee ervan zijn gerealiseerd en met de rest van de bouw is tijdens ons bezoek begonnen.

Hetzelfde geldt voor de bouw en inrichting van een bibliotheek. Er is tevens budget voor de aanschaf van boeken uit gelden die beschikbaar zijn gesteld door Marieke en Nancy, twee oud vrijwilligsters van de Mount Valley School in Mathathirtha.

 

Ook zal binnenkort worden begonnen met de bouw van een zestal toiletten. Dat is mogelijk geworden door een sponsoractie van Margo Boogaard, de vrijwilligster die er momenteel werkt. Streven is dat dit gebouw klaar is voor het vertrek van Margo, die daar tot eind mei als vrijwilligster werkt.

 

Rondom de school in Jemrung staan in omliggende dorpjes een aantal primary scholen. (klas 1 t/m 5). Sommige van de schooltjes zitten echt om hulp verlegen.

We hebben afgesproken dat we zullen proberen in Magargau de Panchakanya Primary school te helpen met de vervanging van het dak, de aanvulling van meubilair en de bouw van twee toiletten.

 

Ondanks de beperkte tijd hebben we ons door het drukke programma goed heen kunnen worstelen. We denken met dankbaarheid terug aan de ontelbare kopjes thee en de vele aan ons aangeboden lunches met heerlijke Dal Bath. Een geweldige gastvrijheid van mensen die het financieel echt moeilijk hebben. We zijn blij dat we via de stichting iets terug hebben kunnen doen door hun kinderen in staat te stellen naar school te gaan. Zij kunnen zo aan een betere toekomst werken.

 

De Voorzitter.

Peter van de Laar.