Stichting Hulp aan Nepal

werkbezoek 2008

Werkbezoek voorzitter november 2008.

 

Tijdsduur: Vertrek uit Nederland op 6 november 2008 en terug op 4 december 2008.

Samen met mijn vrouw heb ik weer een mooie tijd gehad in Nepal. Wel was het noodzakelijk dit keer heel veel tijd te steken in het bezoeken van de diverse scholen, ouders, kinderen en de bestaande en nieuw op te starten projecten. Onze grote hobby, het berg wandelen, hebben we daarom tot een minimum beperkt en deels gecombineerd met het bezoeken van de scholen en de projecten. Toch was het ook wel een paar keer nodig om lange zware bustochten te maken over vreselijk slechte wegen. Ook de overnachtingen en sanitaire omstandigheden in de bergdorpen waren vooral basic.

Wat leven de mensen daar toch nog in primitieve omstandigheden.

Daartegenover was de ontvangst in de diverse dorpen en op de scholen werkelijk allerhartelijkst. We zijn onthaald met bloemen, muziek, dans en toespraken. Telkens toch weer een geweldige ervaring. Dat maakt de ongemakken onderweg meer dan goed.

 

Klik hieronder voor een snelle toegang op een van de lopende projecten:


Onderwijs algemeen

Shree Shankha Devi School Jyamrung

Tibetanen

Shree Panchakanya school Dhamalagau

Central Public School

Tanglichok Lower Primary School

 

Holy Garden School;

Shree Tanglichok Lower Secondary School

Mount Valley School Mathathirtha

Sewing Machine project Mathathirtha

Mount Valley School Patan

 

 

 

 

Onderwijs algemeen

 

Het onderwijsstelsel wordt door de Maoisten behoorlijk op de schop genomen.

Allereerst willen ze het verschil in kwaliteit tussen het staatsgerunde publieke en het private onderwijs terugdringen. Dat betekent een aantal maatregelen zoals extra belasting van 5 % van de particuliere scholen. Van dat geld worden o.a. de salarisverhoging van de leraren op de openbare scholen betaald. Die gaan van 6000 naar 8000 rupees per maand. Ofwel van 60 naar 80 euro.

Daarnaast wordt er waarschijnlijk m.i.v. het schooljaar 2010/11 een wijziginging van het klassen- en examensysteem doorgevoerd. Per heden hebben we nog Lower secondary scholen met klas 1 tm 5 en Higher secondary t/m/ klas 10. Met een algemeen examen (School Leaving Certificate) dat voor het hele land gelijk is. Daarna kan men op sommige scholen door naar klas 12. Of men studeert verder op een van de colleges of unviversiteiten.

Met ingang van 2010/11 wordt SLC afgenomen na klas 12.

Er komen zoals het er nu uitziet 3 schooltypes. Klas 1 t/m 5 ; klas 1 t/m 8 en klas 1 tm 12. Maar een school kan bijvoorbeeld ook slechts gaan voor klas 9 t/m 12. Dat betekent dat de scholen die nu tot klas 10 gaan moeten uitbreiden naar 12. Als ze dat niet kunnen moeten ze terug naar 8.

Omdat de overheid grip wil houden op het slagen van die ombouw moeten scholen die van 10 naar 12 willen een flink bedrag (4 Lakh ofwel 4000 euro) in deposit bij de overheid storten.

Na een aantal jaren als het uitbreiden van hun school naar 12 is gelukt krijgen ze weer de beschikking over het geld.

Met name in de afgelegen gebieden geeft dit grote financiële problemen omdat de VDC's (Village Developement Commitees) dit zelf moeten betalen. Die moeten dat geld bij hun inwoners zien los te peuteren.

Verder had de overheid al een systeem dat een 10 klassige school bijvoorbeeld 6 of 7 leraren betaald kreeg door die overheid en de rest door de bevolking zelf opgebracht diende te worden. De VDC's spelen daarin een grote rol (Niet overal heeft onderwijs een eerste prioriteit). Ook de nieuwe regering gaat op die weg verder. Vooralsnog geeft men voor het opwaarderen met klas 11 en 12 slechts één leraar van het rijk.

 

Tibetanen:

 

Alle door de stichting gesponsorde kinderen en hun families zijn in het Tibetaanse vluchtelingenkamp bezocht. Dolker Lhamo is en blijft een geweldige contactpersoon die snel iets geregeld heeft.

Momenteel worden nog twee kinderen gesponsord. Daarnaast zijn twee aanvragen om kinderen te sponsoren in behandeling.

 

Central Public School:

 

Genoemde school een keer bezocht.

Ze krijgen een vrijwilliger begin januari 2009. Die kan of in een hotelletje of in de school worden ondergebracht.

 

We hebben er nog altijd 13 gesponsorde kinderen, vooral in de hogere klassen.

Volgend jaar doen er 3 SLC examen.

De klassen zijn netjes. Ze geven er ondertussen ook computerlessen op een achttal computers.

We kregen een positieve indruk, al blijft het culturele gedeelte wat achter in verband met geldtekort van de school..

 

We betalen nu al drie jaar hetzelfde tarief voor de kinderen.

De prijzen voor ongeveer alles zijn flink gestegen.

Een aanpassing is daarom wel terecht.

 

Holy Garden School;

 

Enkele malen een bezoek gebracht en uitgebreid gesproken met de directeur en zijn vrouw. We werden uitgenodigd om te eten en hebben in informele sfeer een lang gesprek gehad. Familie maakt een zeer integere en bekwame indruk (goede onderwijs visie). School heeft een erg goede naam.

Dan de leerlingen.

We sponsoren er 9 leerlingen. Die doen het allen goed met uitzondering van een meisje in klas 9. Dat krijgt nu voortaan bijles

 

Ook de tarieven bij HGS lopen op. Officiële tarievenlijst ontvangen.

HGS wil ook graag vrijwilligers op basis van kost en inwoning in het hostel.

 

Mount Valley School Mathathirtha:

 

School bezocht en er een fraaie welkomsceremonie gekregen. Zang dans en vliegerfeest.

Ronald, onze vrijwilliger was daar en heeft het vliegerfeest georganiseerd. Ook plantten we speciaal voor ons een paar boompjes. Echt een hartverwarmend welkom.

Naast lesgeven doet Ronald het e.e.a. aan reparaties aan de school, zoals electra, waterleiding en vervangen kapotte ruiten.

Dan de leerlingen.

Zoals gezegd is hier en daar een kind vervangen door een ander. We betalen nog altijd 51 leerlingen.

 

Dan de tarieven:

We betalen al enkele jaren hetzelfde. Een echte tarievenlijst is er niet. Het voorstel van Bina is ook niet echt duidelijk. De tarieven waren in verhouding tot andere scholen echt laag. Ze kan zich vinden in ons voorstel om voor het schooljaar 2009/2010 tot een redelijk tarievenstructuur te komen. De stichting zal hiervoor een voorstel opstellen.

 

Mount Valley School Patan:

 

Ook deze school bezocht. Chandra zorgt met twee leerlingen voor een mini welkomst ceremonie. Overigens ook weer hartverwarmend.

Dan de leerlingen en de tarieven.

We sponsoren nog altijd 13 leerlingen waarvan 3 leerlingen boarders zijn.

Het blijkt dat door een administratieve vergissing van zijn kant er een leerling die door ons werd gesponsord twee jaar geleden ten onrechte van de lijst is afgevoerd.

We zullen die nog voor twee jaar na betalen.

 

Ook hij blijkt niet over een deugdelijke tarievenlijst te beschikken. We spreken af dat we zelf op basis van redelijkheid zelf een lijst zullen samenstellen en op basis daarvan gaan betalen. Hij gaat daarmee akkoord.

 

Shree Shankha Devi School Jyamrung:

 

School bezocht samen met vrijwilliger Ronald. Zeer warme welkoms ceremonie met bloemen, muziek, zang, dans en toespraken. Geweldig.

We hebben er ook nog door een van de onderwijzers een tas met bijna 20 kilo kleding laten verdelen.

Daarna steekproefsgewijs de financiële administratie gecontroleerd. Die zag er echt goed en gedetailleerd uit.

Met de door ons gesponsorde 77 leerlingen verloopt alles naar wens.

 

Alle projecten zijn inmiddels gereed en in gebruik.

Van onze extra jaarlijkse bijdrage van 60.000 rupees voor salariskosten is een onderwijzer benoemd en aan ons voor gesteld. In verband met algemene verhoging van de lerarensalarissen van 6000 naar 8000 rupies per maand is het wenselijk die jaarlijkse bijdrage te verhogen naar 90.000.

Verder loopt alles op rolletjes. Maar onze steun en toeverlaat Mr. Bhumi Dhamala speelt met de gedachte om de school te verlaten. Hij wil ander, beter betaald en gewaardeerd werk. En verder studeren.

Daarnaast speelt wijziging van het onderwijs systeem een rol. De school moet opwaarderen naar 10 plus 2 ofwel 12. Hij heeft daarvoor niet de bevoegde papieren.

Hij wil de school nog wel richting de nieuwe situatie leiden en daarna stoppen. De verwachting is dat e.e.a. m.i.v. het schooljaar 2010-2011 zal ingaan. Mogelijk nog later.

 

De door de school benodigde deposit van 400.000 rupees kan de bevolking voor ongeveer 50 % opbrengen. De rest, of wel 2.000 euro, vragen ze de stichting. Het bestuur zal hierover een beslissing nemen. Overigens komt dat deposit na een aantal jaren weer vrij en mag dan voor onderwijs doeleinden worden gebruikt.

 

Shree Panchakanya school Dhamalagau:

 

Na eerst door de muziekband te zijn thuisgebracht door diezelfde muziekband weer opgehaald en naar de Panchykanya Primary school gebracht. Ongeveer 45 minuten lopen.

Daar weer een welkomst ceremony. Hoewel al deze aandacht voor ons niet hoeft blijft het hartverwarmend.

Dak is vervangen en er is een toiletgebouw gezet. Drie in plaats van 2 toilet units. Ook een voor de leraren.

Daardoor was het budget niet toereikend en is de afgesproken renovatie van het meubilair achterwege gebleven. Ze vragen of de afgesproken 15 sets meubilair alsnog aangeschaft mogen worden. Dat komt neer op pakweg 300 euro. Wat mij betreft kunnen ook een groot deel van de rest van het meubilair vervangen worden. Mijn inschatting dat we met pakweg 700 euro een heel eind kunnen komen. Het bestuur zal hierover een beslissing nemen.

 

Ze hebben nog een aantal wensen, waarvan de belangrijkste is het vervangen van de afgescheurde muur van de school. Die dreigt in de afgrond te verdwijnen. Verder willen ze dat grote lokaal in twee kleinere lokalen splitsen.

We schatten de kosten van die verbouwing op afgerond 1.250 euro. Het bestuur zal hierover beslissen.

 

Tanglichok Lower Primary School:

 

Via via hadden we gehoord dat er in Tanglichok twee scholen waren die wel enige hulp van de stichting konden gebruiken. De VDC wordt door de maoisten stelsematig genegeerd als het om steun gaat omdat zij bij de verkiezingen te weinig op hen gestemd hadden.

Van Jyamrung naar Tanglichok, is normaal een reis van precies een dag. Je moet dan eerst terug naar Dhadhing Besi en dan terug naar de hoofdweg KTM Pokhara. Dan een uurtje richting Pokhara. Iets voor de kabelbaan van Manakamana eruit, over de hangbrug en daar weer via een 2,5 uur durende busrit naar Tanglichok.

Onwetend wat ons te wachten stond kozen we voor een route binnendoor via Arughat Bazar naar Gorkha. Ruim zeven uur in een hobbelende bus over vreselijke zandwegen door de bergen. In Gorkha een overnachting en dan te voet in ruim 5 uur naar Tanglichok.

 

Vlak voor het dorp werden we door de plaatselijke bus opgewacht en netjes in het dorp afgeleverd. Die avond weer een hartverwarmend optreden met dans en zang. Nu door de vrouwen uit het dorp en de leraren.

 

De volgende dag hebben we de school bekeken met de daarbij behorende problemen.

Het is een arm dorp en de steun van de overheid ontbreekt nagenoeg geheel.

Er is een lower secondary school klassen t/m klas 5.

Ze hebben twee exact gelijke gebouwen qua maat. Een gebouw is in vier veel te kleine klasjes verdeeld. Het andere in een grote lerarenkamer en een grote klas.

Het aanbod van leerlingen is zo groot dat er iets moet gebeuren.

Ik heb ze een tekening voorgelegd om van de 4 klassen er twee te maken. Wanneer het andere gebouw in drie gelijke ruimten wordt verdeeld kunnen die worden benut voor twee klassen en een lerarenkamer. Wanneer er dan op het naastliggende perceel nog een klaslokaal wordt gebouwd hebben ze vijf flinke functionele klaslokalen. Het schoolhoofd was erg onder de indruk en enthousiast over de oplossing.

Het moest nog wel worden voorgelegd aan het bestuur van het VDC.

Ook moeten we de begroting nog toegestuurd krijgen. Dat loopt via onze gids Min Gurung.

 

Op basis van wat we hebben gezien zou het slopen van 3 binnenmuren, het plaatsen van twee van die muren en het bouwen van een nieuw klaslokaal voor een bedrag van ergens rond de 2000 euro gerealiseerd kunnen worden.

 

Wanneer we een reële begroting ontvangen zal het bestuur hierover een beslissing nemen.

 

Shree Tanglichok Lower Secondary School:

 

Diezelfde middag zijn we in ongeveer 1 uur gewandeld naar Patiswara. In dit dorp staat een flinke school die momenteel loopt t/m klas 7. De omliggende dorpen zoals Tanglichok die scholen t/m klas 5 hebben leveren vanaf klas 6 grote aantallen leerlingen voor de school in Patiswara.

Ze hebben 100 leerlingen in klas 1 t/m 5. Maar met name klas 6 en 7 zijn overbevolkt met 70 en 80 leerlingen. Je kunt je ogen niet geloven. Er moet echt gesplitst worden. Omdat de school moet doorgroeien naar klas 10 en later naar 12 komt er ieder jaar een klas bij.

De ontvangst was weer allerhartelijkst met veel bloemen en fruit.

 

Ze hebben een redelijk professioneel opgezette bedelbrief aangeboden en daarin alle problemen op een rijtje gezet. We kregen wel de indruk dat het geen rijke omgeving was.

Die wensen liegen er niet om. Te weinig klas gebouwen, geen toiletten en erg weinig lesmaterialen. Verder hebben ze nog een hele wensenlijst.

Wel hadden we de indruk dat ze het idee hadden dat er veel geld te halen was. Ze stelden zelf een dure bouwstijl (platte betonnen daken) voor. We hebben dat flink getemperd en er op gewezen dat we niet echt veel te besteden hebben en dat we ervaringsgegevens hebben qua kosten van andere projecten.

 

We hebben ze gezegd dat ze een begroting konden indienen van een drietal projecten. Het bouwen van drie klaslokalen, waarvan er een als bibliotheek kon worden gebruikt, het bouwen van toiletten en een afrastering rond het terrein.

 

Ook deze begrotingen zouden ze kunnen aanleveren via Min Gurung.

Het is nu dus wachten op begrotingen. Daarna kan het bestuur beslissingen nemen.

 

Sewing Machine project Mathathirtha

 

Bina Gurung de directrice van de MVS in Mathathirtha kwam met het idee om een project op te zetten voor alleenstaande en verlaten moeders uit Mathathirtha en omgeving.

Op die manier zouden die vrouwen, die momenteel nagenoeg volledig van inkomsten zijn verstoken, op den duur zelf geheel of gedeeltelijk de kost kunnen verdienen.

Het idee is om een gebouw te huren en een aantal tweede hands naaimachines aan te schaffen. Vervolgens zouden de dames zelfstandig een soort naaiateliertje kunnen beginnen.

De aanschaf van een eigen machine zou via een soort huurkoop constructie kunnen worden gedaan.

 

We hebben Bina gevraagd te komen met een begroting en Ronald, onze vrijwilliger ter plekke heeft die inmiddels met een plan van aanpak doorgestuurd. De kosten voor het eerste halfjaar bedragen 800 euro. Na evaluatie van het eerste halfjaar zullen bij voortzetting van het project de kosten per halfjaar ongeveer 500 euro bedragen.

Het bestuur zal t.a.v. dit project een beslissing nemen.