Stichting Hulp aan Nepal

doelstelling

Hulpverlening aan minder draagkrachtigen in Nepal.

Het accent ligt daarbij op scholing. De doelgroep zijn kinderen waarvan de ouders het zelf niet kunnen betalen. Indien mogelijk meer meisjes omdat die met name in Nepal in een achterstandssituatie verkeren. Uitgangspunt daarbij is dat de studenten na hun studie in Nepal blijven en op die manier een bijdrage leveren aan de opbouw van het land.
De verstrekkingen die de stichting doet zijn over het algemeen betalingen voor schoolgelden en schoolbenodigdheden. Incidenteel worden ook onderhoudskosten betaald. 

Door veel ouders wordt het belang van onderwijs voor hun kinderen onderkend en ze zijn er trots op als hun kinderen op school en goede resultaten boeken. Toch gaan veel kinderen niet naar school omdat hun ouders noodgedwongen andere prioriteiten stellen. In de dagelijkse strijd om voldoende eten op de plank te krijgen komt onderwijs voor hun kinderen vaak niet op de eerste plaats. Bovendien moeten veel kinderen op het platteland hun ouders tijdens plant- en oogsttijd helpen op het land.
De stichting gaat er van uit dat goed onderwijs de beste manier is om de bevolking vooruit te helpen. Dit wordt gedaan via individuele sponsoring van leerlingen.

De laatste jaren hebben we in afgelegen dorpen in de provincie Dhadhing ook de bouw van nieuwe klaslokalen, toiletgebouwen en waterprojecten gefinancierd. Momenteel zijn we bezig ditzelfde te doen in twee dorpen in het Gorkha-district.

Tijdens onze bezoeken aan Nepal worden wij dikwijls benaderd door directeuren van scholen met het verzoek hen rechtstreeks in contact te brengen met bekwame vrijwilligers die een periode op hun school les zouden willen geven. Het niveau van het onderwijs in Nepal is zodanig laag, dat een incidentele tijdelijke bijdrage door een westerse docent, het onderwijs een positieve impuls kan geven.
Daarom bemiddelen we ook tussen potentiële vrijwilligers en de scholen waarmee we samenwerken.
Als we naar Nepal gaan nemen we zo veel mogelijk kledingpakketten mee. Hiervoor geven luchtvaartmaatschappijen vaak extra kilo's bagagevrijdom. 
Ook vrienden, bekenden en vrijwilligers nemen regelmatig extra kleding mee naar Nepal.