Stichting Hulp aan Nepal

Projecten in Tanglichok.

Via via zijn we ingestapt in de nieuwe projecten in Tanglichok en Patiswara. De VDC Tanglochok wordt door de maoisten stelselmatig genegeerd als het om steun gaat omdat zij bij de verkiezingen te weinig op hen gestemd hadden.

KIWANIS Sint/Oedenrode was bereid hier een project te financieren en zij hebben met een afvaardiging dit dorp bezocht. Tevens wilden ze er op een of andere manier actief aan de school werken. Ze hebben er drie geweldige dagen en twee slapeloze nachten gehad. De school is aan de binnenkant van een fris kleurtje voorzien en er is een forse hoeveelheid kleding aan de kinderen en ouders verstrekt.Het is een arm dorp en de steun van de overheid ontbreekt nagenoeg geheel. Toch was de ontvangst en gastvrijheid van de dorpsbewoners indrukwekkend.

Tanglichok Lower Primary School:

Er is een lower secondary school met de klassen 1 t/m 5. 
Ze hebben twee exact gelijke gebouwen qua maat. Een gebouw is in vier veel te kleine klasjes verdeeld. Het andere in een grote lerarenkamer en een grote klas.
Het aanbod van leerlingen is zo groot dat er qua indeling iets moest gebeuren.
Het oorspronkelijk afgesproken plan is enigszins gewijzigd omdat ze graag een extra ruimte willen behouden voor een klasje voorafgaande aan klas 1 voor Nursery, LKG en UKG. Wanneer nu beide gebouwen in drie gelijke ruimten worden verdeeld kunnen die worden benut voor 5 ruime klassen en een lerarenkamer.
Het benodigde extra klaslokaal kon op het naastliggende perceel gebouwd worden. Dit nieuwe klaslokaal is inmiddels afgebouwd.
Dat werd door KIWANIS min of meer feestelijk geopend. Het schoolhoofd was erg onder de indruk en enthousiast over de door ons geboden oplossing. De contacten met de school lopen via onze gids Min Gurung, die ons via mail, scans en telefoon op de hoogte houdt.
De school heeft verzocht om meer hulp door de stichting.
Ze willen graag schoolmeubilair voor het nieuw gebouwde klaslokaal.
Ten slotte zouden ze graag een jaarlijkse vergoeding krijgen voor de loonkosten van een soort conciërge c.q. onderhoudsman. Die moet nu door de dorpsgemeenschap zelf opgebracht worden.

Over deze onderwerpen is via Min Gurung met het schoolbestuur en de dorpsgemeenschap  gecommuniceerd. Er zijn begrotingen ingediend en die zijn door de stichting beoordeeld. We hebben besloten ze te helpen met de aanschaf van het meubilair. Ook op het verzoek voor een bijdrage in de salariskosten van de concierge hebben we positief besloten.
De bijdrage voor het meubilair is gedoneerd door de familie Huiskens. In plaats van cadeaus voor hun 60e verjaardag vroegen zij om een bijdrage voor de stichting.
De donatie was zodanig dat de tot op het bod versleten schoolborden zijn vervangen door 6 white boards. Het nieuwe klaslokaal is voorzien van linoleum vloerbedekking en in plaats van stoelen en banken zijn voor dit lokaal kussentjes aangeschaft. Het lokaal wordt gebruikt door peuters en de kussentjes waren praktischer. Tenslotte is voor de school een computer en een printer aangeschaft.