Stichting Hulp aan Nepal

Jaarplan en begroting

Beleidsplan 2015-2016 (schooljaar 2015/2016).

 

Als gevolg van het stagneren  van onze reguliere sponsorinkomsten (gevolg van economische crisis) en daarmee gepaard gaande verharding en individualisering van de maatschappij) dienen we onze inspanningen om gelden binnen te krijgen te vergroten. Daarnaast is het noodzakelijk de uitgaven te verminderen. Dit betekent voorlopig geen nieuwe projecten en geen vervanging van afgestudeerde leerlingen door nieuwe. Alleen dan hebben we de zekerheid dat we in staat zijn om leerlingen die we nu al sponsoren hun school kunnen laten voltooien.

Eind mei 2015 is Nepal getroffen door enkele verwoestende aardbevingen. Zie hierover meer op onze nieuwsbrieven. We hebben als stichting besloten de getroffen scholen te helpen bij de wederopbouw van getroffen scholen in de berggebieden. Hiertoe hebben we een uitgebreide fondsenwervingscampagne opgezet die nog altijd loopt.

Van de ontvangen gelden is in eerste instantie noodhulp verstrekt in de vorm van voedsel, zeilen en golfplaten. Daarnaast zal in samenwerking met stichting Wilde Ganzen een project worden gerealiseerd t.b.v. 30.000 euro voor de bouw van 6 nieuwe klaslokalen voor de Shree Shankha Devi School in het bergdorp Jyamrung in het Dhadhing district in Midden Nepal. Dit project kan eind 2016 na de moesson worden afgerond. 

Momenteel studeren op de volgende scholen.

Tibetanen

Momenteel worden nog slechts een tweetal kinderen gesponsord. Een ervan volgt een vervolgstudie op het ACE College in Kathmandu. Dit kind heeft een persoonlijke sponsor, die de opleidingskosten voor haar rekening neemt. Het andere kind gaat nog naar klas 4 en is eigenlijk nog maar net aan een opleiding begonnen. De opleidingskosten daarvan zijn relatief  laag. 

Central Public School:

Gelet op vorenstaande bezuinigingen betekent dit dat er voor 2015/2016 nog 10 leerlingen gesponsord worden. Volgend schooljaar doen er 2 leerlingen SLC examen. 

Holy Garden School;

School met 800 leerlingen gerund door familie Pradhan. Familie maakt een zeer integere en bekwame indruk (goede onderwijs visie). School heeft een erg goede naam.

In 2014/2015 werden nog 8 kinderen gesponsord. Gelet op vorenstaande bezuinigingen betekent dit dat er voor 2015/2016 nog 6 leerlingen gesponsord worden. Volgend schooljaar doet er een leerling SLC examen. 

Mount Valley School Mathathirtha:

Na een lange en vruchtbare samenwerking met beide Mount Valley scholen hebben we moeten besluiten de samenwerking met deze scholen op te zeggen. Door administratieve fouten, teruglopende kwaliteit en simpel bedrog (dubbele sponsoring) was de vertrouwensband zodanig geschonden dat samenwerking niet meer matchte met onze manier van werken. De nog aanwezige leerlingen zijn in goed overleg overgenomen door een Duitse organisatie die ter plekke een toezichthouder hebben.

Shree Shankha Devi School Jyamrung:

Met de door ons gesponsorde 78 leerlingen verloopt alles naar wens.

Alle projecten zijn inmiddels gereed en in gebruik.

Van onze extra jaarlijkse bijdrage van 825 euro voor salariskosten is een onderwijzer benoemd. Verder loopt alles op rolletjes. 

Daarnaast speelt wijziging van het onderwijs systeem een rol. De school is op gewaardeerd  10 plus 2 ofwel 12.  Om die bovenbouw te kunnen bekostigen betalen we een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor betalen we een bedrag van 850 euro per jaar.

Gezien onze financiële positie is het noodzakelijk de jaarlijkse bijdrage neerwaarts bij te stellen.

Voor 2013/2014 betaalden we een bedrag van 3300 euro. Afgesproken is die jaarlijkse donatie te verlagen met 400 euro per jaar. Voor 2015/2016 betekent dit dus een bijdrage van 2500 euro.

Bij deze school gaan we in samenwerking met Wilde Ganzen een project voor de bouw van 6 klaslokalen realiseren.

Overige projecten in bergdorpen:

De infra structurele projecten in de bergdorpen in Dhadhing en Ghorkha zijn inmiddels financieel geheel afgerond.

Voor 2015/2016 verwachten we op dit gebied geen financiële bemoeienis meer met deze scholen.

Wel betalen we voor Tanglichok Lower Primary School de salariskosten van een medewerker. Voor 2015/2016 betekent dit een bijdrage van 450 euro.

Voor de school in Patiswara betalen we om de lasten van de bewoners te verlichten gedurende 4 jaar 1000 euro voor de salariskosten van een leraar. Daarnaast betalen we voor de meest getroffen gezinnen gedurende 4 jaar de bijkomende schoolkosten (boeken, pennen, copies en schooluniformen) voor 30 gezinnen tegen 50 euro per gezin per jaar. 

Weeshuis in Kirtipur.

Ook dit jaar zullen we weer een bijdrage van 800 euro leveren aan het weeshuis in Kirtipur waardoor 9 kinderen die daar verblijven onderwijs kunnen krijgen. Dit project wordt in samenwerking met de Holy Garden School in Kathmandu gerealiseerd.