Stichting Hulp aan Nepal

 

 

Werkbezoek voorzitter februari 2011.

 

Tijdsduur: Vertrek uit Nederland op 29 januari 2011 en terug op 20 februari 2011.

Samen met mijn vrouw heb ik weer een mooie tijd gehad in Nepal. Dit keer werden we vergezeld door een tweetal wandelvrienden uit ons dorp. Enkele van de projecten hebben we samen met hen bezocht. De rest hebben mijn vrouw en ik samen bezocht. Onze grote hobby, het bergwandelen, hebben we daarom moeten beperken deels gecombineerd met het bezoeken van de scholen en de projecten. Toch hebben we nog kans gezien een leuke bergtocht met z'n vieren kunnen maken in het Annapurna gebied. De overnachtingen en sanitaire omstandigheden in de bergdorpen waren vooral basic. De mensen leven daar nog in primitieve omstandigheden. Daartegenover was ook nu weer de ontvangst in de diverse dorpen en op de scholen werkelijk allerhartelijkst. We zijn wederom onthaald met bloemen, muziek, dans en toespraken. Telkens toch weer een geweldige ervaring.

 

Onderwerpen:

 

Onderwijs algemeen

 

Het onderwijsstelsel wordt door de regering onder druk van de Maoisten behoorlijk op de schop genomen.

Allereerst willen ze het verschil in kwaliteit tussen het staatsgerunde publieke en het private onderwijs terugdringen. Dat betekent een aantal maatregelen zoals extra belasting van 5 % van de particuliere scholen. Van dat geld worden o.a. de salarisverhoging van de leraren op de openbare scholen betaald. Die gaan van 6000 naar 8000 rupees per maand. Ofwel van 60 naar 80 euro.

Daarnaast zou er waarschijnlijk m.i.v. het schooljaar 2010/11 een wijziging van het klassen- en examensysteem doorgevoerd. Per heden hebben we nog Lower secondary scholen met klas 1 tm 5 en Higher secondary t/m klas 10. Met een algemeen examen (School Leaving Certificate) dat voor het hele land gelijk is. Daarna kan men op sommige scholen door naar klas 12. Of men studeert verder op een van de colleges of unviversiteiten.

Met ingang van 2010/11 zou SLC examen worden afgenomen na klas 12.

Er komen zoals het er nu uitziet 3  schooltypes. Klas 1 t/m 5 ; klas 1 t/m 8 en klas 1 tm 12. Maar een school kan bijvoorbeeld ook slechts gaan voor klas 9 t/m 12. Dat betekent dat de scholen die nu tot klas 10 gaan moeten uitbreiden naar 12. Als ze dat niet kunnen moeten ze terug naar 8.

Omdat de overheid grip wil houden op het slagen van die ombouw moeten scholen die van 10 naar 12 willen een flink bedrag (4 Lakh ofwel 4000 euro) in deposit bij de overheid storten.

Na een aantal jaren als het uitbreiden van hun school naar 12 is gelukt krijgen ze weer de beschikking over het geld.

Met name in de afgelegen gebieden geeft dit grote financiële problemen omdat  de VDC's (Village Developement Commitees) dit zelf moeten betalen. Die moeten dat geld bij hun inwoners zien los te peuteren.

Verder had de overheid al een systeem dat een 10 klassige school bijvoorbeeld 6 of 7 leraren betaald kreeg door die overheid en de rest door de bevolking zelf opgebracht diende te worden. De VDC's spelen daarin een grote rol (Niet overal heeft onderwijs een eerste prioriteit). Ook de nieuwe regering gaat op die weg verder. Vooralsnog geeft men voor het opwaarderen met klas 11 en 12 slechts één leraar van het rijk.

Het definitief doorgaan van de wijzigingen is voor het schooljaar 2011/2012 nog altijd niet definitief doorgevoerd. Verder uitstel is niet uitgesloten gezien de in Nepal wel erg langzaam werkende overheid.

 

Tibetanen:

 

Door ons drukke programma zijn we dit keer niet in staat geweest de Tibetanen te bezoeken. Momenteel worden nog slechts een tweetal kinderen gesponsord. Van een ervan ontving ik bij thuiskomst nadere informatie over haar vervolgstudie op het ACE College. Dit kind heeft een persoonlijke sponsor, die de opleidingskosten voor haar rekening neemt. Het andere kind gaat pas nog naar klas 1 en is nog maar net aan een opleiding begonnen. Die opleidingskosten zijn relatief erg laag.

 

Central Public School:

Genoemde school, die vrij dicht bij de Thael ligt ook dit keer weer bezocht.
We hedden er momenteel 15 gesponsorde kinderen, vooral in de hogere klassen.

Dit schooljaar doen er 2 SLC examen.
De klassen zijn netjes. Ze geven er ondertussen ook computerlessen op een achttal computers.

Ook het culturele gedeelte krijgt meer aandacht. We kregen opnieuw een videofilm mee over de Annual Function Day, een soort parents day met veel muziek en dans. Het geheel geeft een zeer positieve indruk.

 

Holy Garden School;

Enkele malen een bezoek gebracht en uitgebreid gesproken met de directeur en diens vrouw. Beiden bezochten najaar 2010 hun zoon in Engeland en maakten van de gelegenheid gebruik ons thuis in Sint-Oedenrode te bezoeken. Familie maakt een zeer integere en bekwame indruk (goede onderwijs visie). School heeft een erg goede naam.

We sponsoren er 9 leerlingen. Die doen het allen goed tot redelijk.

De directeur is in het dorpje Kirtipur een weeshuis begonnen. Dit weeshuis is gekoppeld aan de Central Public School. Samen met het echtpaar hebben we het weeshuis bezocht. De aanpak en werkwijze sprak ons erg aan. Zij hebben ons kunnen overtuigen om als stichting een bijdrage in de exploitatie van het weeshuis te gaan betalen.

 

Mount Valley School Mathathirtha:

School bezocht en er zoals gebruikelijk een fraaie welkoms ceremonie gekregen. Zang dans en een lekkere dal bath.

Het leerlingenbestand van de school is nog altijd niet erg groot.

Na klas 7 gaar de kinderen voortaan naar de Mount Valley School in Patan om daar de laatste drie jaar van hun opleiding af te maken. Hierdoor neemt het aantal leerlingen in Mathathirtha wat af.

Voor het komende schooljaar zullen we toch nog voor 42 leerlingen sponsoren.

 

Mount Valley School Patan:

 

Door ons drukke programma hebben we deze school dit jaar niet kunnen bezoeken.
Informatie verloopt via mail verkeer.

Door het systeem dat leerlingen van klas 7 in Mathathirtha naar klas 8 in Patan gaan stijgt op deze school het aantal leerlingen.

Net als in Mathathirtha was ook hier de administratie bepaald niet indrukwekkend. Gelukkig is dochter Dipa zich hier steeds meer mee gaan bemoeien en dat is de administratie ten goede gekomen.

We sponsoren er, vooral door de switchers van klas 7 in Mathathirtha naar klas 8 in Patan inmiddels 24 leerlingen.

Bij een volgend bezoek zullen we de school zeker weer gaan bezoeken.

 

Shree Shankha Devi School Jyamrung:

 

De informatie m.b.t. school en leerlingen is dit jaar via E mail gelopen. Door tijdgebrek hebben we de school ook nu weer niet kunnen bezoeken. Het is door de beperkte tijd die we beschikbaar hebben m.i. verantwoord om hier de zaak via mail af te werken.

Met de door ons gesponsorde 77 leerlingen verloopt alles naar wens.

Alle projecten zijn inmiddels gereed en in gebruik.

Van onze jaarlijkse bijdrage voor salariskosten is een onderwijzer benoemd.

Verder loopt alles op rolletjes. Maar onze steun en toeverlaat Mr. Bhumi Dhamala is bezig met zijn plannen om de school te verlaten. Hij wil ander, beter betaald en gewaardeerd werk. Daarvoor gaat hij regelmatig naar Kathmandu om verder te studeren.

Hij wil wel netjes alle projecten voor de school afwerken en ons daarover rapporteren.

Het upgraden van klas 10 naar 12 is in een vorm gegoten dat er een afzonderlijke "bovenbouw" voor klas 11 en 12 wordt gerund. Deze bovenbouw is gebaseerd op het systeem dat een private school hanteert. De leerlingen brengen via schoolgeld de kosten van leraren en schoolmaterialen op. De opbrengst van die schoolgelden is helaas niet toereikend om die klassen 11 en 12 te runnen. Wij hebben een jaarlijkse bijdrage in dat tekort toegezegd. De eerste drie jaar betalen we niets. Ze gebruiken daarvoor de terugbetaling van een door onze stichting verstrekte lening voor.

We beginnen pas te betalen met ingang van het schooljaar 2013/2014.

Verder hebben we afgesproken dat we hen zullen helpen met het leggen van een betonvloer in een vijf klassig schoolgebouw. Ook de muren worden gestukadoord. Daarvoor hebben we een bijdrage beschikbaar gesteld. Bij een volgend bezoek dienen deze werkzaamheden te worden geinspecteerd.

 

Tanglichok Lower Primary School:

 

We zijn in het Gorkha district ingestapt in de nieuwe projecten in Tanglichok en Patiswara. De contacten met de school lopen via onze gids Min Gurung, die ons via mail, scans en telefoon op de hoogte houdt. We hebben de school in februari bezocht. Samen met de school in Patiswara was dit een driedaagse trip.

In 2009/10 hebben we daar een extra klaslokaal laten bijbouwen. Dat is gedaan met een donatie van de Kiwanis in Sint-Oedenrode. Ook zijn er bij het bestaande gebouw enkele verbouwingen doorgevoerd waardoor er nu in totaal 5 volwaardige nieuwe klaslokalen zijn ontstaan. Dit deel van het project is volledig afgewerkt en ook door ons afgerekend.

In 2010/2011 zijn een aantal zaken qua inrichting gerealiseerd via een donatie van de fam. Huiskens, die de school samen met de KIWANIS hebben bezocht.

De tot op het bod versleten schoolborden zijn vervangen door 6 white boards. Het nieuwe klaslokaal is voorzien van linoleum vloerbedekking en in plaats van stoelen en banken zijn voor dit lokaal kussentjes aangeschaft. Het lokaal wordt gebruikt door peuters en de kussentjes waren praktischer. Tenslotte is voor de school een computer en een printer aangeschaft.

We hadden ook afgesproken de salariskosten van een staflid (een soort conciërge/klusjesman) voor onze rekening te nemen.

 

Shree Tanglichok Lower Secondary School:

 

Ook deze school weer bezocht. Ook hier weer een allerhartelijkste ontvangst met veel bloemen en fruit.

In dit dorp staat een flinke school die momenteel loopt t/m klas 8. We hebben daar vorig jaar afgesproken om 3 klaslokalen te bouwen en tevens een toiletgebouw met 6 toiletten neer te zetten. De omliggende dorpen zoals Tanglichok die scholen t/m klas 5 hebben leveren vanaf klas 6 grote aantallen leerlingen voor de school in Patiswara.

Ze hebben 100 leerlingen in klas 1 t/m 5. Maar met name klas 6 en 7 en 8 zijn overbevolkt met 70 en 80 leerlingen. Je kunt je ogen niet geloven. Er moet echt gesplitst worden. Daar is men ondertussen mee bezig. Omdat de school moet doorgroeien naar klas 10 en later naar 12 komt er ieder jaar een klas bij.

Dat groeiproces gaat met horten en stoten.

Momenteel hebben ze 15 klaslokalen. Die zijn nog niet allemaal in gebruik omdat nog begonnen moet worden met de klassen 9 en 10.

Of dat en precies wanneer dat door gaat zal de toekomst brengen. Voor hen is dat natuurlijk wel een toekomstige zorg.

Het gebouw met de drie klaslokalen dat door onze stichting is betaald is volledig gerealiseerd. Ook het door ons betaalde toiletgebouw is gereed. Beide gebouwen zijn ook door ons financieel volledig afgewerkt.

Voor 2010/2011 hebben we ons verbonden aan enkele aanvullende projecten voor de school.

Omdat de salariskosten van de leraren maar gedeeltelijk door de overheid worden betaald ontstaat daar een probleem. Van de 11 leraren worden er 4 door de overheid betaald. De rest moet de gemeenschap zelf opbrengen. Voor komend jaar zijn door het opsplitsen van de klassen twee extra leraren noodzakelijk. We hebben afgesproken jaarlijks de salariskosten van een leraar voor rekening van de stichting te nemen.

Voor de aanschaf van meubilair voor de door ons gebouwde klaslokalen is door ons de aankoop van 36 sets tafels en banken een bijdrage betaald. Dit is gedaan via de donatie die Wim van de Ven en Luuk Kreule aan de stichting deden. Deze sets waren bij ons bezoek nagenoeg gereed (hout op meubilair moest nog geleverd worden.

Verder hebben we voor de aanschaf van twee computers en een printer een bedrag  beschikbaar gesteld.

Deze laatste aankopen zijn 5 maanden na beschikbaarstelling nog altijd niet gedaan. Uit de copien die ik van hun bankrekening heb opgevraagd bleek dat zij  de middelen voor de nog te realiseren projecten nog beschikbaar hebben.

Het lijkt me verstandig de slot betalingen pas te doen als de betreffende projecten zijn gerealiseerd. Ook lijkt het me redelijk de betaling van de jaarlijkse kosten voor het salaris van één leraar pas weer te betalen als de overige afspraken zijn nagekomen.

Onze contact persoon Min Gurung zal de voortgang van de diverse projecten voor ons bekijken en ons daarover informeren.

Natuurlijk zullen we bij een volgend bezoek extra aandacht aan e.e.a. besteden.


Sewing Machine project Mathathirtha

 

Bina Gurung de directrice van de MVS in Mathathirtha heeft gezorgd voor het opzetten van een naaimachine project voor alleenstaande en verlaten moeders uit Mathathirtha en omgeving.

Op die manier zouden die vrouwen, die momenteel nagenoeg volledig van inkomsten zijn verstoken, op den duur zelf geheel of gedeeltelijk de kost kunnen verdienen.

Et project loopt wat moeizaam en is op een zodanig laag pitje beland dat het m.i. niet zinvol meer is om hier op korte termijn in te investeren. De naaimachines zijn uitgeleend aan mensen die er nu privé meer werken. Pas als er weer positieve berichten over het project zijn zullen we overwegen er mee door te gaan.