Stichting Hulp aan Nepal

Shree Tanglichock Lower Secondary School Patiswara

Shree Tanglichock Lower Secondary School:

Op ongeveer een uur lopen van Tanglichok ligt in het dorp Patiswara de streekschool voor onderwijs boven klas 5.
Het is een flinke school die momenteel loopt t/m klas 8. We hebben daar in 2008 afgesproken om 3 klaslokalen te bouwen en tevens een toiletgebouw met 6 toiletten neer te zetten. De omliggende dorpen zoals Tanglichok die scholen t/m klas 5 hebben leveren vanaf klas 6 grote aantallen leerlingen voor de school in Patiswara.
Ze hebben 100 leerlingen in klas 1 t/m 5. Maar met name klas 6 en 7 en 8 zijn overbevolkt met 70 en 80 leerlingen. Je kunt je ogen niet geloven. Er moet echt gesplitst worden. Daar is men ondertussen mee bezig. Omdat de school moet doorgroeien naar klas 10 en later naar 12 komt er ieder jaar een klas bij.
Momenteel hebben ze 10 klaslokalen in gebruik. Er zijn er 5 in aanbouw. 2 via een Japanse organisatie en 3 via onze stichting. Dan komen ze dus op 15 lokalen.
Ze hebben voorlopig nodig 5 lokalen voor klas 1 t/m 5 en voor de volgende klassen telkens 2 lokalen. 6 t/m 10 en dan dubbel. Dat is dus ook 15 lokalen. Ze geven nu les t/m klas 8. Daarna groeien ze door naar voorlopig klas 10. April 2010 starten ze met klas 9 en april 2011 met klas 10. Ze zullen dus tijdig die 15 klassen beschikbaar hebben. Inmiddels zijn ze doorgegroeid naar klas 10 en is de school bevoegd SLC-exames af te nemen.
Daarna moet de school doorgroeien naar klas 12, tenminste als de aanpassing van het onderwijssysteem doorgaat.
Of dat en precies wanneer dat door gaat zal de toekomst brengen. Voor hen is dat natuurlijk wel een toekomstige zorg.
Het gebouw met de drie klaslokalen en het toiletgebouw zijn inmiddels gereed.  Beide gebouwen zijn gerealiseerd uit de opbrengst van het door de Tafelronde 92 Veenendaal georganiseerde golftoernooi.
Verder hebben ze begin 2011 opnieuw een redelijk professioneel opgezette bedelbrief aangeboden en daarin alle problemen op een rijtje gezet. Onze mening is dat we deze school nog wel met een aantal zaken kunnen helpen.

De knelpunten waren:

1.      De onderhoudstoestand van het schoolmeubilair (de banken) laat te wensen over.
2.      Voor de 3 nieuwe klaslokalen is schoolmeubilair noodzakelijk.
3.      Van de 11 leraren worden er 4 door de overheid betaalt. De rest moet de gemeenschap zelf opbrengen. Voor komend jaar zijn door het opsplitsen van de klassen twee extra leraren noodzakelijk.
4.      Er is een tekort aan spel- en leermaterialen.
5.      Er is behoefte aan een computer en een printer om les- en examenstukken te maken. Nu moet dat nog met de hand worden geschreven.

Begin 2011 hebben we via onze contactpersoon Min Gurung de mogelijkheden voor hulp doorgenomen en middels de door de school verstrekte begrotingen verder kunnen uitwerken. Inmiddels hebben we besloten de jaarlijkse salariskosten van een leraar voor rekening van de stichting te nemen.
Daarnaast hebben we geholpen bij de aanschaf van nieuw meubilair voor de drie nieuwe klaslokalen. 
De bijdrage voor het meubilair is gedoneerd door de Wim van de Ven en Luuk Kreule. In plaats van cadeaus voor hun beider verjaardagen vroegen zij om een bijdrage voor de stichting.
Verder hebben we voor de aanschaf van twee computers en een printer een bedrag beschikbaar gesteld. 
Alle aankopen zijn inmiddels gedaan en worden op de school gebruikt.