Stichting Hulp aan Nepal

 

Werkbezoek voorzitter november 2013.

 

Tijdsduur: Vertrek uit Nederland op 1november 2013 en terug op 15 november 2013.

Samen met mijn vrouw, twee wandelvrienden en een bestuurslid van de stichting Kiwanis's heb ik weer een mooie tijd gehad in Nepal. Samne met hen hebben we all onze projecten en scholen waarbij we betrokken zijn, bezocht. Onze grote hobby, het bergwandelen, hebben we kunnen combineren met het bezoeken van de scholen en de projecten.  De overnachtingen en sanitaire omstandigheden in de bergdorpen waren vooral basic. De mensen leven daar nog in primitieve omstandigheden. Daartegenover was ook nu weer de ontvangst in de diverse dorpen en op de scholen werkelijk allerhartelijkst. We zijn wederom onthaald met bloemen, muziek, dans en toespraken. Telkens toch weer een geweldige ervaring.

Onderwerpen:

Onderwijs algemeen

De wijziging van het onderwijsstelsel is inmiddels afgerond. Per heden hebben we nog Lower secondary scholen met klas 1 tm 5 en Higher secondary t/m klas 10. Met een algemeen examen (School Leaving Certificate) dat voor het hele land gelijk is. Daarna kan men op sommige scholen door naar klas 12. Of men studeert verder op een van de colleges of unviversiteiten.

Met name in de afgelegen gebieden geeft dit grote financiële problemen omdat  de VDC’s (Village Developement Commitees) dit gedeeltelijk zelf moeten betalen. Die moeten dat geld bij hun inwoners zien los te peuteren.

Verder had de overheid al een systeem dat een 10 klassige school bijvoorbeeld 6 of 7 leraren betaald kreeg door die overheid en de rest door de bevolking zelf opgebracht diende te worden. De VDC’s spelen daarin een grote rol (Niet overal heeft onderwijs een eerste prioriteit). Ook de nieuwe regering gaat op die weg verder. Vooralsnog geeft men voor het opwaarderen met klas 11 en 12 slechts één leraar van het rijk.

Tibetanen:

Door ons drukke programma zijn we dit keer niet in staat geweest de Tibetanen te bezoeken. Momenteel worden nog slechts een tweetal kinderen gesponsord. De berichtgeving over hun opleiding en resultaten lopenm via E mail. Een van hen volgt een opleiding op het ACE College. Dit kind heeft een persoonlijke sponsor, die de opleidingskosten voor haar rekening neemt. Het andere kind gaat pas nog naar klas 3 en is nog maar net aan een opleiding begonnen. Die opleidingskosten zijn relatief erg laag.

Central Public School:

Genoemde school, die vrij dicht bij de Thamel ligt ook dit keer weer bezocht.
We hedden er momenteel 13 gesponsorde kinderen, vooral in de hogere klassen.
Dit schooljaar doen er 2 SLC examen.
De klassen zijn netjes. Ze geven er ondertussen ook computerlessen op een achttal computers.

Ook het culturele gedeelte krijgt meer aandacht. Het geheel geeft een zeer positieve indruk.

Holy Garden School;

Ook deze school bezocht en uitgebreid gesproken met de directeur en diens vrouw. Familie maakt een zeer integere en bekwame indruk (goede onderwijs visie). School heeft een erg goede naam.

We sponsoren er 8 leerlingen. Die doen het allen goed tot redelijk.

De directeur is in het dorpje Kirtipur een weeshuis begonnen. Dit weeshuis is gekoppeld aan de Central Public School. Ook dit weeshuis hebben we bezocht. De aanpak en werkwijze sprak ons erg aan. Zij hebben ons kunnen overtuigen om als stichting een bijdrage in de exploitatie van het weeshuis te gaan betalen.

Mount Valley School Mathathirtha: 

School bezocht en er zoals gebruikelijk een fraaie welkoms ceremonie gekregen. Zang dans en een lekkere dal bath.
Het leerlingenbestand van de school is nog altijd niet erg groot.
Na klas 7 gaar de kinderen voortaan naar de Mount Valley School in Patan om daar de laatste drie jaar van hun opleiding af te maken. Hierdoor neemt het aantal leerlingen in Mathathirtha wat af.
Voor het komende schooljaar zullen we toch nog voor 42 leerlingen sponsoren.

Mount Valley School Patan:

Deze school is ivm bezettingsproblemen gefuseerd met een andere school.
Door het systeem dat leerlingen van klas 7 in Mathathirtha naar klas 8 in Patan gaan stijgt op deze school het aantal leerlingen.
We sponsoren er, vooral door de switchers van klas 7 in Mathathirtha naar klas 8 in Patan nog altijd 15 leerlingen.

Shree Shankha Devi School Jyamrung:

Ook hier zijn we na een indrukwekkende en zware tocht op bezoek geweest. De ontvangst was overweldigend. Heel veel zang, dans en toespraken.
Met de door ons gesponsorde 77 leerlingen verloopt alles naar wens.
Alle infrastructurele projecten zijn inmiddels gereed en in gebruik.

Van onze jaarlijkse bijdrage voor salariskosten is een onderwijzer benoemd. Verder loopt alles op rolletjes. 

Het upgraden van klas 10 naar 12 is in een vorm gegoten dat er een afzonderlijke “bovenbouw” voor klas 11 en 12 wordt gerund. Deze bovenbouw is gebaseerd op het systeem dat een private school hanteert. De leerlingen brengen via schoolgeld de kosten van leraren en schoolmaterialen op. De opbrengst van die schoolgelden is helaas niet toereikend om die klassen 11 en 12 te runnen. Wij hebben een jaarlijkse bijdrage in dat tekort toegezegd.

Tanglichok Lower Primary School:

We zijn enkele jaren geleden in het Gorkha district ingestapt in de nieuwe projecten in Tanglichok en Patiswara. De contacten met de school lopen via onze gids Min Gurung, die ons via mail, scans en telefoon op de hoogte houdt. We hebben de school zelf ook bezocht. Samen met de school in Patiswara was dit een driedaagse trip. Ook hier werden we allerhartelijkst ontvangen. De projecten daar zijn inmiddels afgerond en alles loopt op rolletjes.
Ook betalen we hier de salariskosten van een staflid (een soort conciërge/klusjesman).

Shree Tanglichok Lower Secondary School:

Ook deze school weer bezocht. Ook hier weer een allerhartelijkste ontvangst met veel bloemen en fruit.
In dit dorp staat een flinke school die momenteel loopt t/m klas 10 waar ook SLC examens worden afgenomen. De door onze stichting gefinancierde bouw van klaslokalen, toiletgebouwen en meubilair is inmiddels afgerond.

Ook betalen we de jaarlijkse kosten voor het salaris van één leraar.

Onze contact persoon Min Gurung zal de voortgang van de diverse projecten voor ons bekijken en ons daarover informeren.